Fully onlinekoh kiyavaidheegen ves content baraabarah kiyavaidhevidhaane.. Mi ee alhuganduge thajuribaa… Mihaaru gendhevey goiy ves hiyhamajehey… Adhi ithuru goiygoiy ves thajuribaa kuramun mi dhanee.